Opersonlig passiv i danska, norska och svenska - en korpusstudie
PDF

Emneord (Nøkkelord)

fastlandsskandinaviska språk

Hvordan referere

Engdahl, E., & Laanemets, A. (2016). Opersonlig passiv i danska, norska och svenska - en korpusstudie. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 33(2). Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1230

Sammendrag

Vi undersöker med hjälp av korpusstudier hur opersonlig passiv används i de fastlandsskandinaviska språken. Danska och norska använder både perifrastisk bli(ve)-passiv och morfologisk s-passiv, ungefär i samma utsträckning, medan bli-passiv är mycket ovanlig i svenska, där den bara används i specifika konstruktioner. Resultaten relateras till de parametrar angående kongruens och ordföljd som Holmberg (2002) föreslår. Vi finner att Holmbergs parametervärden stämmer någorlunda bra för bokmål, där ordföljden particip direkt objekt (PCP DO) är helt dominerande, medan danska dialekter även tillåter ordföljden DO PCP. Enligt Holmbergs analys borde svenska och nynorska uppvisa stora likheter, men vi finner att de skiljer sig beträffande ordföljd. I svenska dominerar ordningen DO PCP medan den omarkerade ordningen i nynorska är PCP DO, precis som i bokmål.
PDF

Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.