1.
Ternhag G. Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet. MOT [Internett]. 31. desember 2014 [sitert 24. juli 2024];28. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/691