1.
Furubotn AAF. Forord. MOT [Internett]. 20. desember 2023 [sitert 24. juli 2024];37. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2260