1.
Moen SS, Grafström R. Konferanserapportar. MOT [Internett]. 19. desember 2023 [sitert 21. juli 2024];37. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2258