1.
Sæta O. Minneord om Sven Nyhus: Norsk Folkemusikklag vil minnes sitt æresmedlem, Sven Nyhus, som gikk bort 20. mai 2023, dagen før han ville ha fylt 91 år. MOT [Internett]. 19. desember 2023 [sitert 20. april 2024];37. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2256