1.
Fredriksson D, Mæland S, Eriksson K, Blengsdalen AS, Rygh AK. Konferanserapporter. MOT [Internett]. 14. desember 2022 [sitert 14. juli 2024];36. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2141