1.
Mæland S, Eriksson KL, Holmgren I. Rapporter. MOT [Internett]. 31. desember 2021 [sitert 4. desember 2023];35. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2063