1.
Mæland S. Egil Bakka, Theresa Jill Buckland, Helena Saarikoski & Anne von Bibra Wharton (eds.), Waltzing Through Europe: Attitudes towards Couple Dances in the Long Nineteenth Century. MOT [Internett]. 31. desember 2021 [sitert 14. juli 2024];35. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2061