1.
Egeland Ånon, Omholt P Åsmund. Polskans historia. En studie i melodityper og mot-ivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok. MOT [Internett]. 7. mars 2018 [sitert 12. april 2024];31. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1475