1.
Omholt P Åsmund. Mælefjøllvisa - toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk. MOT [Internett]. 25. februar 2016 [sitert 21. april 2024];29. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1221