[1]
G. Ternhag, «Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet»., MOT, bd. 28, des. 2014.