[1]
T. von Wachenfeldt, «Rekonstruktion och revitalisering av äldre svenska spelmanslåtar: En studie om att utifrån interpretatoriska verktyg från äldre konst- och folkmusikaliska traditioner tolka spelmansmusik med rötter i 1700-talet», MOT, bd. 35, des. 2021.