Moen, S. S. og Grafström, R. (2023) «Konferanserapportar», Musikk og Tradisjon, 37. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2258 (åpnet: 21 juli 2024).