Fredriksson, D. (2022) «Konferanserapporter», Musikk og Tradisjon, 36. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2141 (åpnet: 22 juni 2024).