Mæland, S. (2021) «Egil Bakka, Theresa Jill Buckland, Helena Saarikoski & Anne von Bibra Wharton (eds.), Waltzing Through Europe: Attitudes towards Couple Dances in the Long Nineteenth Century», Musikk og Tradisjon, 35. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2061 (åpnet: 4 desember 2023).