von Wachenfeldt, T. (2021) «Rekonstruktion och revitalisering av äldre svenska spelmanslåtar: En studie om att utifrån interpretatoriska verktyg från äldre konst- och folkmusikaliska traditioner tolka spelmansmusik med rötter i 1700-talet», Musikk og Tradisjon, 35. doi: 10.52145/mot.v35i.2057.