Egeland, Ånon og Omholt, P. Åsmund (2018) «Polskans historia. En studie i melodityper og mot-ivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok»., Musikk og Tradisjon, 31. Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1475 (åpnet: 12 april 2024).