SÆTA, Olav. Minneord om Sven Nyhus: Norsk Folkemusikklag vil minnes sitt æresmedlem, Sven Nyhus, som gikk bort 20. mai 2023, dagen før han ville ha fylt 91 år. Musikk og Tradisjon, [S. l.], v. 37, 2023. Disponível em: https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2256. Acesso em: 20 apr. 2024.