Ternhag, G. (2014). Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet. Musikk Og Tradisjon, 28. https://doi.org/10.52145/mot.v28i0.691