Moen, S. S., & Grafström, R. (2023). Konferanserapportar. Musikk Og Tradisjon, 37. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2258