Sæta, O. (2023). Minneord om Sven Nyhus: Norsk Folkemusikklag vil minnes sitt æresmedlem, Sven Nyhus, som gikk bort 20. mai 2023, dagen før han ville ha fylt 91 år. Musikk Og Tradisjon, 37. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2256