Fredriksson, D., Mæland, S., Eriksson, K., Blengsdalen, A. S., & Rygh, A. K. (2022). Konferanserapporter. Musikk Og Tradisjon, 36. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2141