Mæland, S., Eriksson, K. L., & Holmgren, I. (2021). Rapporter. Musikk Og Tradisjon, 35. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/2063