von Wachenfeldt, T. (2021). Rekonstruktion och revitalisering av äldre svenska spelmanslåtar: En studie om att utifrån interpretatoriska verktyg från äldre konst- och folkmusikaliska traditioner tolka spelmansmusik med rötter i 1700-talet. Musikk Og Tradisjon, 35. https://doi.org/10.52145/mot.v35i.2057