Egeland, Ånon, & Omholt, P. Åsmund. (2018). Polskans historia. En studie i melodityper og mot-ivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok. Musikk Og Tradisjon, 31. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1475