Omholt, P. Åsmund. (2016). Mælefjøllvisa - toner i bevegelse. Om intonasjon i vokal folkemusikk. Musikk Og Tradisjon, 29. Hentet fra https://ojs.novus.no/index.php/MOT/article/view/1221