(1)
Ternhag, G. Boel Lindberg (red.): Gamla Visor, Ballader Och Rap. Från Muntlig förmedling till Publicering På nätet. MOT 2014, 28.