[1]
Ternhag, G. 2014. Boel Lindberg (red.): Gamla visor, ballader och rap. Från muntlig förmedling till publicering på nätet. Musikk og Tradisjon. 28, (des. 2014). DOI:https://doi.org/10.52145/mot.v28i0.691.