[1]
Sæta, O. 2023. Minneord om Sven Nyhus: Norsk Folkemusikklag vil minnes sitt æresmedlem, Sven Nyhus, som gikk bort 20. mai 2023, dagen før han ville ha fylt 91 år. Musikk og Tradisjon. 37, (des. 2023).