[1]
Seiersten, K.M., Holmgren, I. og Haukås, B. 2022. Sammendrag av folkemusikk- og folkedanserelaterte masteroppgaver. Musikk og Tradisjon. 36, (des. 2022).