[1]
von Wachenfeldt, T. 2021. Rekonstruktion och revitalisering av äldre svenska spelmanslåtar: En studie om att utifrån interpretatoriska verktyg från äldre konst- och folkmusikaliska traditioner tolka spelmansmusik med rötter i 1700-talet. Musikk og Tradisjon. 35, (des. 2021). DOI:https://doi.org/10.52145/mot.v35i.2057.