[1]
Egeland, Ånon og Omholt, P. Åsmund 2018. Polskans historia. En studie i melodityper og mot-ivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok. Musikk og Tradisjon. 31, (mar. 2018).