1.
Vikør LS. Jens Johan Hyvik og Stephen J. Walton (red.) ’Der var ruskut å leggja utpå’. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur. MOM [Internett]. 26. januar 2015 [sitert 29. mai 2024];106(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/223