1.
Landro T. Lovtermen "svidda": metonymi og den europeiske kirkerettstradisjonen. MOM [Internett]. 6. november 2023 [sitert 20. februar 2024];115(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2216