1.
Tiemann J. Fra gammelt seddelarkiv til nye forskningsresultater: Nytt lys på gammelnorsk. MOM [Internett]. 7. desember 2022 [sitert 30. mars 2023];114(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2124