1.
Gammeltoft P, Neteland R. Språksamlingane – ein mangfaldig forskingsressurs. MOM [Internett]. 7. desember 2022 [sitert 12. juni 2024];114(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2120