1.
Flaten T, Vollan M. Bokmål, nynorsk eller språklig nøytral? En studie av målvedtak og målformpraksis i kommunene. MOM [Internett]. 17. desember 2021 [sitert 2. juli 2022];113(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2000