1.
Borthen K, Søfteland Åshild, Kveen PM, Karagjosova E, Nøklestad A. Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn. MOM [Internett]. 8. juni 2021 [sitert 4. mars 2024];113(1). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1950