1.
Akselberg G. Hjalmar Eiksund og Jan Olav Fretland (red.): Nye røyster i nynorskforskinga. MOM [Internett]. 3. januar 2017 [sitert 25. april 2024];108(2). Tilgjengelig på: https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1330