Helset, Stig J., og Trude Bukve. «Lesing Av Artiklar I Store Norske Leksikon: Ein Komparativ Studie Av Lesarane Sin Bruk Av Og Haldningar Til Artiklar Som Er Publiserte På høvesvis bokmål Og Nynorsk ». Maal og Minne 115, no. 2 (november 6, 2023). åpnet mars 4, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2215.