Aa, Leiv Inge. «Om å Som Infinittheitspartikkel Og Ei Grammatikk-Teoretisk Fundert Leksikografisk Formidling». Maal og Minne 114, no. 2 (desember 7, 2022). åpnet mars 30, 2023. https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/2125.