Borthen, Kaja, Åshild Søfteland, Perlaug Marie Kveen, Elena Karagjosova, og Anders Nøklestad. «Finalpartiklar I Norske talemål: Ei undersøking Av Variasjon Knytt Til Geografi, Alder Og kjønn». Maal og Minne 113, no. 1 (juni 8, 2021). åpnet mars 4, 2024. https://ojs.novus.no/index.php/MOM/article/view/1950.