Helset, Stig J., og Trude Bukve. «Lesing Av Artiklar I Store Norske Leksikon: Ein Komparativ Studie Av Lesarane Sin Bruk Av Og Haldningar Til Artiklar Som Er Publiserte På høvesvis bokmål Og Nynorsk ». Maal Og Minne, bd. 115, nr. 2, november 2023, doi:10.52145/mom.v115i2.2215.