Gammeltoft, Peder, og Randi Neteland. «Språksamlingane – Ein Mangfaldig Forskingsressurs». Maal Og Minne, bd. 114, nr. 2, desember 2022, doi:10.52145/mom.v114i2.2120.