Borthen, Kaja, mfl. «Finalpartiklar I Norske talemål: Ei undersøking Av Variasjon Knytt Til Geografi, Alder Og kjønn». Maal Og Minne, bd. 113, nr. 1, juni 2021, doi:10.52145/mom.v113i1.1950.