[1]
T. Landro, «Lovtermen ‘svidda’: metonymi og den europeiske kirkerettstradisjonen», MOM, bd. 115, nr. 2, nov. 2023.