[1]
S. J. Helset og T. Bukve, «Lesing av artiklar i Store norske leksikon: Ein komparativ studie av lesarane sin bruk av og haldningar til artiklar som er publiserte på høvesvis bokmål og nynorsk », MOM, bd. 115, nr. 2, nov. 2023.