[1]
K. J. Myrvoll, «Skule jarl, Snorre og den historiske bakgrunnen åt ‘Fagrskinna’», MOM, bd. 115, nr. 1, jun. 2023.