[1]
L. I. Aa, «Om å som infinittheitspartikkel og ei grammatikk-teoretisk fundert leksikografisk formidling», MOM, bd. 114, nr. 2, des. 2022.