[1]
K. Borthen, Åshild Søfteland, P. M. Kveen, E. Karagjosova, og A. Nøklestad, «Finalpartiklar i norske talemål: Ei undersøking av variasjon knytt til geografi, alder og kjønn», MOM, bd. 113, nr. 1, jun. 2021.